Spolupráce

Spolupracujte s námi

Doposud byl turnaj financován za pomoci několika významných sponzorů, které naleznete na webových stránkách. Díky neustálému rozvoji turnaje a jeho zvětšení pro širší veřejnost náklady na organizaci značně nedostačují a především dětské kategorie je probléme zorganizovat. Jelikož jde nejenom o hráčskou atmosféru, ale i divácká část nemůže být ochuzen, je zapotřebí tento rozpočet mnohonásobně navýšit. Jedna z velmi důležitých věcí je propagace a bohužel v dnešní době je tato služba nejdražší a je zapotřebí investovat nemalé prostředky do zviditelnění. Také upravit hrací plochy není levná záležitost. Tento turnaj se ovšem účastnilo naposledy, již okolo 100ky hráčů pro nadcházející ročník plánujeme počet hráčů díky dětským kategoriím okolo 200. K tomu připočtěme nemalou diváckou kulisu, kterou budou tvořit rodiny s dětmi, přátelé a kamarádi hráčů. Také předpokládáme do dalšího ročníku bohatý program nejenom pro hráče, ale i pro diváky. Také chceme investovat do organizace trhů, které by byly zároveň s turnajem a kde by si mohli nejenom účastníci zakoupit něco pěkného a také zorganizovat vystoupení kapel apod. Více v sekci budoucnost turnaje.

Podívejte se na prezentaci k aktuálnímu 10. ročníku v roce 2015!
Litomyšl Streetball 2015

pro platby v CZ:
č.ú. 2300395883/2010

pro platby z SK:
č.ú. 2300395883/8330

Co žádáme od sponzorů:

 • finanční prostředky na organizaci
 • pomoc se zviditelněním
 • dárkové předměty
 • ceny pro soutěžící
 • zorganizovat si svůj prodej na turnaji
 • Nabídka pro firmy a sponzory:
 • možnost prezentovat název firmy v názvu turnaje
 • zviditelnění na internetu, reklamní plochy při konání turnaje
 • možnost prezentace firmy (podium)
 • umístění velkoplošné reklamy na podiu a v prostoru hracích košů.
 • umístění firemního loga na plakátech A3 a A4 a diplomech.
 • umístění firemního loga s popisem činnosti na webových stránkách Litomyšl Streetball s odkazem na webové stránky firmy a případné dokumenty ke stažení
 • představení firmy moderátorem při pořádání turnaje.
 • umístění velkoplošných reklam na altány
 • možnost svého reklamního stanu
 • prezentace a prodej výrobků, nabídka produktů při pořádání turnaje.
 • možnost umístit logo na poháry a diplomy.
 • zviditelnění na Facebooku
 • každoroční reporty s přehledem aktuálního ročníku v tisku
 • velice široká cílová skupina lidí
 • možnost aktivní účasti na turnaji
 • zvyšování stupně známosti a popularity firmy
 • propagaci určitého image podniku
 • získávání nových zákazníků