Spolupráce

Spolupracujte s námi.

Doposud byl turnaj financován za pomoci několika významných sponzorů, které naleznete na webových stránkách. Díky neustálému rozvoji turnaje a jeho zvětšení pro širší veřejnost náklady na organizaci značně nedostačují a především dětské kategorie je probléme zorganizovat. Jelikož jde nejenom o hráčskou atmosféru, ale i divácká část nemůže být ochuzen, je zapotřebí tento rozpočet mnohonásobně navýšit. Jedna z velmi důležitých věcí je propagace a bohužel v dnešní době je tato služba nejdražší a je zapotřebí investovat nemalé prostředky do zviditelnění. Také upravit hrací plochy není levná záležitost. Tento turnaj se ovšem účastnilo naposledy, již okolo 100ky hráčů pro nadcházející ročník plánujeme počet hráčů díky dětským kategoriím okolo 200. K tomu připočtěme nemalou diváckou kulisu, kterou budou tvořit rodiny s dětmi, přátelé a kamarádi hráčů. Také předpokládáme do dalšího ročníku bohatý program nejenom pro hráče, ale i pro diváky. Také chceme investovat do organizace trhů, které by byly zároveň s turnajem a kde by si mohli nejenom účastníci zakoupit něco pěkného a také zorganizovat vystoupení kapel apod. Více v sekci budoucnost turnaje.

Aktuální sponzoři

Především bychom chtěli poděkovat našim současným partnerům a sponzorům za podporu. Nadále bychom uvítali další sponzory, kteří by nám pomohli s ještě lepším zajištěním chodu celého streetballového turnaje v Litomyšli. Pokud nás chcete podpořit, prosím kontaktujte nás na email info@litomyslstreetball.cz.