Pravidla

Pravidla pro Litomyšl Streetball 2015

Všechna pravidla budou sdělena na začátku turnaje. Velká novinka je ovšem že pro mužské, ženské a mix kategorie hrajeme bez rozhodčích.

Pravidla pro Litomyšl Streetball 2014

Hlavní zásada
Oficiální pravidla basketbalu FIBA jsou platná pro všechny herní situace, které nejsou specifikovány zde, v těchto pravidlech basketbalu 3×3.

Pravidlo 1. – Hřiště a míč

1.1
Hraje se na hřišti pro basketbal 3×3 s jedním (1) košem. Na ploše musí být vymezené území, čára trestného hodu (5,80 m), dvoubodová čára (6,75 m) a půlkruh proti prorážení pod košem. Ke hře mohou být použita polovina tradiční ho basketbalového hřiště.

1.2
Muži hrají s míčem velikosti 7, ženy s míčem velikosti 6.

Pravidlo 2. – Družstva

2.1rules-for-all Každé družstvo se skládá ze tři (3) hráčů na hřišti a až dvou (2) náhradníků.
.
Pravidlo 3. – Rozhodčí

3.1
Rozhodčími utkání jsou jeden (1) nebo dva (2) rozhodčí na hřišti a jeden (1) rozhodčí u stolku (zapisovatel)

Pravidlo 4. – Začátek utkání

4.1
Obě družstva se před zahájením utkání rozcvičují společně.

4.2
Losování mincí, nebo ‘střižbou‘ určí, které družstvo má výhodu výběru prvního držení míče. Poražené družstvo bude mít míč k držení v případě prodloužení

4.3
Utkání musí začít se třemi (3) hráči na hřišti.

Pravidlo 5. – Body

5.1
Koš dosažený z pole uvnitř oblouku (6,75 m), se počítá za jeden (1) bod.

5.2
Koš dosažený z pole vně oblouk u (6,75 m), se počítá za dva (2) body.

5.3
Koš dosažený z úspěšného trestného hodu, se počítá za jeden (1) bod.

 

Pravidlo 6. – Hrací doba / Vítěz utkání

6.1
Základní hrací doba je následující: Jedno (1) hrací období patnáct (15) minut hrubého času.

6.2
Nicméně první družstvo, které dosáhne 21 bodů, nebo více, vyhrává utkání, pokud se to stane ještě před koncem základní hrací doby. Toto pravidlo platí jen pro základní hrací dobu (neplatí pro případné prodloužení).

6.3
Pokud není utkání rozhodnuto na konci základní hrací doby, hraje se prodloužení. Přestávka před prodloužením je jedna (1) minuta. Družstvo, které první dosáhne v prodloužení dvou (2) bodů, vyhrává utkání.

6.4
Družstvo prohrává utkání zrušením, když není připraveno ke hře ve stanoveném čase zahájení utkání, nemá připravené tři (3) hráče na hřišti.

6.5
Družstvo, které prohrálo zrušením utkání, může být diskvalifikováno z turnaje.

Pravidlo 7. – Chyby / Trestné hody

7.1
Družstvo je v situaci trestu za chyby, dopustí-li se sedmé (7) chyby. Jakmile družstvo dosáhne desáté (10) chyby družstva, bude každá chyba družstva trestána jako technická chyba. Hráč není vyloučen z utkání za jeho chyby, ale při jeho dvou nesportovních chybách v jednom utkání je diskvalifikován dle článku 12.

7.2
Za chybu na hráče při hodu na koš zpole uvnitř oblouku (6,75 m), bude házejícímu hráči přiznán jeden (1) trestný hod. Za chybu na hráče při hodu na koš z pole vně oblouku (6,75 m), budou házejícímu hráči přiznány dva (2) trestné hody.

7.3
Za chybu na hráče při úspěšném hodu na koš, bude házejícímu hráči přiznán jeden (1) další
trestný hod.

7.4
Za chyby v situaci trestu družstva, technické chyby, nesportovní chyby musí být uděleny vždy dva trestné hody.

7.5
Družstvo mající míč v držení při nesportovní chybě, nebo technické chybě, bude pokračovat výměnou míče za obloukem.
Pravidlo 8. – Jak se hraje s míčem

8.1
Po každém koši ze hry nebo po posledním úspěšném trestném hodu (bývalý článek 7.5):
– Hráč družstva, které obdrželo koš, bude po koši pokračovat plynule driblinkem nebo přihrávkou z místa pod košem (ne ze zámezí za koncovou čarou) za oblouk (6,75 m).
– V této situaci není bránící družstvo oprávněno hrát míčem v půlkruhu proti prorážení pod košem.

8.2
Po každé neúspěšné střelbě z pole nebo po posledním neúspěšném trestném hodu (bývalý článek 7.5):
– Pokud míč doskočí útočící družstvo, může se znovu pokusit o dosažení koše, bez návratu za oblouk (6,75 m).
– Pokud doskočí nebo získá míč bránící družstvo, musí vrátit míč driblinkem nebo přihrávkou za oblouk (6,75 m).

8.3
Držení míče družstva, začíná po každém mrtvém míči, výměnou míče za vrcholem oblouku
(6,75), (mezi bránícím a útočícím družstvem, tzv. check ball).

8.4
Hráč je považován za hráče za obloukem, když žádná jeho noha není uvnitř oblouku, ani se nedotýká čáry oblouku. Nesmí vykročit za oblouk jen jednou nohou.

8.5
V případě situace rozskoku, je míč přiznán bránícímu družstvu.

Pravidlo 9. – Zdržování

9.1
V případě situace rozskoku, je míč přiznán bránícímu družstvu.

9.2
Pokud není hřiště vybaveno hodinami pro střelbu (měření 12 vteřin) a družstvo se nesnaží
aktivně vystřelit na koš, varuje jej rozhodčí počítáním posledních pěti (5) vteřin.

Pravidlo 10. – Střídání

10.1
Střídání je povoleno kterémukoliv družstvu, když je míč mrtvý, ale před získání kontroly míče. Náhradník může vstoupit do hřiště poté, co střídají cí hráč vystoupí hřiště a dotkne se náhradníka. Střídání může být provedeno pouze za koncovou čarou, naproti koše a střídání nevyžaduje žádnou akci rozhodčích na hřišti ani pomocných rozhodčích u stolku.

Pravidlo 11. – Oddechové časy

11.1
Družstvo nemá k dispozici oddechový čas.

Pravidlo 12. – Diskvalifikace

12.1
Hráč, který se dopustí v utkání dvou nesportovních chyb, bude rozhodčími diskvalifikován z
utkání a pořadatelem ze soutěže. Nezávisle na tom bude diskvalifikován pořadatelem hráč (i), pro akty násilí, verbální či fyzické agrese, manipulování s výsledky, porušení antidopingových pravidel FIBA (Svazek 4. – Vnitřní předpisy FIBA) nebo jiného porušení Etického kodexu FIBA (Svazek 1., Kapitola II. – Vnitřní předpisy FIBA).

12.2
Pořadatel může diskvalifikovat družstvo ze soutěže, s ohledem na chování ostatních členů družstva (i v případě jejich nečinnosti) k výše uvedenému chování.

12.3
FIBA i pořadatel soutěže může ukládat další disciplinární tresty podle rozpisu soutěže a podmínek 3x3planet.com. Předpisy FIBA ani ČBF nemohou měnit ustanovení toho článku.

Pravidlo 13. – Závěrečná ustanovení

13.1
V případě protestu si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout o jeho uznání či zamítnutí.

13.2
Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu hrací doby a systému turnaje dle počtu přihlášených družstev.

13.3.
Ve všech situacích neuvedených v těchto pravidlech rozhoduje hlavní pořadatel.

 

Upravené pravidla pro Litomyšl Streetball 2013

Pravidlo 1. – Hřiště

1.1 Hraje se na hřišti velikosti poloviny basketbalového hřiště s jedním (1) košem.

1.2 Hřiště odpovídá ploše basketbalového hřiště, včetně vymezeného území. Na ploše je čára trestného hodu (5,80 m), dvoubodová čára (6,75 m) a půlkruhu proti prorážení pod košem.

Pravidlo 2. – Družstva

2.1 Každé družstvo se skládá ze čtyř (4-6) hráčů. Tři (3) hráči na hřišti a (x) střídajících.

Pravidlo 3. – Úřední osoby utkání

3.1 Úřední osoby utkání jsou jeden (1) rozhodčí na hřišti, pouze v případě vyhrocených situací. Další funkce (2) je spojená a to funkce zapisovatele a časoměřiče, což provádí střídající hráč.

3.1 V případě dětských kategorií, řídí celé utkání (1) delegovaný rozhodčí. 

Pravidlo 4. – Začátek utkání

4.1 Obě družstva se před zahájením utkání rozcvičují společně.

4.2 Losování ,,kámen nůžky,, určí, které družstvo má výhodu držení míče na začátku utkání.

4.3 Utkání musí začít se třemi (3) hráči na hřišti, kteří musí být barevně rozlišeni.

Pravidlo 5. – Body

5.1 Koš dosažený z pole uvnitř oblouku (6,75 m), je hodnocen jedním (1) bodem.

5.2 Koš dosažený z pole vně oblouku (6,75 m), je hodnocen dvěma (2) body.

5.3 Koš dosažený z úspěšného trestného hodu, je hodnocen jedním (1) bodem.

Pravidlo 6. – Hrací doba / Vítěz utkání“

6.1 Základní hrací doba je následující:
Hrací doba je určena na místě po rozlosování skupin. Čas je měřen jako hrubý čas, tedy nestopuje se a je viditelný pro všechny na ukazateli v hale. Čas se zastavuje pouze tehdy, pokud dojde ke zranění a nebo delšímu přerušení. Je možné nastavit i několik minut jako náhradu za přerušení. Náhradní čas určí pořadatel.

Obvykle je stanovéná hrací doba 10 minut hrubého času, vše záleží na počtu týmů. Také většinou hrajeme systém kdo získá první 12 bodů vyhrává, pokdu je to o 1 bod nevadí, remíza je taky platná. MK

6.2 První družstvo, které dosáhne zvolený počet bodů, nebo více, vyhrává utkání, pokud se to stane ještě před koncem základní hrací doby. Toto pravidlo platí jen pro základní hrací dobu (neplatí pro potenciální prodloužení). Bodová hranice bude zvolena pořadatelem vždy před začátkem turnaje.

6.3 Pokud není utkání rozhodnuto na konci základní hrací doby, hraje se prodloužení. Dobu prodloužení opět určí pořadatel či se uzná remíza. Družstvo, které první dosáhne v prodloužení rozdíl ve skóre (2) bodů, vyhrává utkání.

6.4 Družstvo prohrává utkání, když není připraveno ke hře ve stanoveném čase zahájení utkání, nemá připravené tři (3) hráče na hřišti.

Pravidlo 7. – Osobní chyby / Trestné hody

7.1 Družstvo je v situaci trestu za chyby, dopustí-li se velmi hrubého faulu při zakončení.

7.2 Hráč, který se dopustí více jak deseti (10) chyb musí odstoupit z utkání.

Pravidlo 8. – Časové prodlevy

8.1 Zdržování, nebo málo aktivní hra na koš, je přestupek. Pořadatel může udělit napomenutí, za 2 takové napomenutí se míč přiděluje druhému týmu.

Pravidlo 9. – Jak se hraje s míčem

9.1 Po každém koši ze hry nebo po posledním úspěšném trestném hodu:
Hráč družstva, které obdrželo koš, bude po koši pokračovat plynule za oblouk (6,75 m), kde nechá protihráče dotknout se míče. Jakmile se protihráč dotkne míče hra začíná. Tento úkon se nazývá slangově ,,checkování,,.

9.2 Po každé neúspěšné střelbě z pole nebo po posledním neúspěšném trestném hodu: Pokud míč doskočí útočící družstvo, může se znovu pokusit o dosažení koše, bez návratu za oblouk (6,75 m).

Pokud doskočí míč bránící družstvo, musí vrátit míč za oblouk (6,75 m) a ,,checkovat,,.

9.3 Po změně držení míče:
Pokud dojde ke změně držení míče u družstva uvnitř území ohraničeného obloukem (6,75 m), musí být míč dán za oblouk (6,75 m) a musí se ,,checkovat,,.

Pravidlo 10. – Střídání

10.1 Střídání je povoleno kterémukoliv hráči z družstva, kdykoliv ve hře.

zdroj: text byl částečnš  převzat ze streetballmania.cz a pravidel čbf 3×3.

– originální pravidla podle ČBF platí od 1.5.2012 a jsou ke stažení zde [download id=“2″]